Bag Accessories

Metro Folio Kit

$60

7 colours available

Carbon Black

Metro Sling

$80

7 colours available

Carbon Black

Metro Toiletry Case

$60

2 sizes available

7 colours available

Small
Carbon Black

Sale

CleanPod UVC Sterilizer

$80 $90

White

White

Kiyo UVC Water Bottle

$80

2 sizes available

4 colours available

500 mL
Carbon Black